7.000 TDW MPC Heavy Lifter

 • TDW: 7.100
 • TEU: 401
 • GT: 76.300

7.000 TDW MPC Heavy Lifter

 • TDW: 7.725
 • GT: 6.967
 • NT: 3.375

700 TEU Container

 • TDW: 8.240
 • TEU: 700
 • GT: 7.100
 • NT: 3.000

9.600 TDW Heavy Lifter

 • TDW: 9.310
 • GT: 8.225
 • NT: 3.966

12.000 TDW ECO Heavy Lifter

 • TDW: 12.000
 • TEU: 1.000
 • GT: 15.700

880 TEU Container

 • TDW: 12.150
 • TEU: 875
 • GT: >10.000
 • NT: 4.500

2*550 t Crane ECO Heavy Lifter

 • TDW: 14.000
 • TEU: 1.191
 • GT: 18.300

14.360 TDW MPC Heavy Lifter

 • TDW: 14.360
 • TEU: 958
 • GT: 12.810
 • NT: 5.983

2*1.200 t Heavy Lifter

 • TDW: 15.000
 • GT: 21.100
 • NT: 5.550

1.100 TEU Container, Shallow Draft

 • TDW: 16.045
 • TEU: 1.140
 • GT: 12.800
 • NT: 4.500

1.400 TEU Container, ECO-Feeder

 • TDW: 17.800
 • TEU: 1.407
 • GT: 16.000
 • NT: 5.700

1.400 TEU TRI-Fuel-Container-Feeder

 • TDW: 19.000
 • TEU: 1.432
 • GT: 18.100

1.600 TEU Container, ECO-Feeder

 • TDW: 20.500
 • TEU: 1.631
 • GT: 18.000
 • NT: 7.000

1.400 TEU Container

 • TDW: 21.232
 • TEU: 1.356
 • GT: 17.368
 • NT: 7.822

2.130 TEU Container, ECO-Feeder

 • TDW: 21.900
 • TEU: 2.129
 • GT: 23.000

2700 TEU LNG Reefer Queen

 • TDW: 38.533
 • TEU: 2700
 • GT: 29.200

1.800 TEU Container, ECO-Feeder

 • TDW: 22.800
 • TEU: 1.798
 • GT: 17.800

2.800 TEU Bigbox-Container

 • TDW: 39.500
 • TEU: 2.758
 • GT: 35.878
 • NT: 19.672

3.000 TEU Container, ECO-Feeder

 • TDW: 39.700
 • TEU: 3.930
 • GT: 30.300

3.400 TEU Maxbox Container

 • TDW: 46.150
 • TEU: 3.412
 • GT: 39.905
 • NT: 22.024

4.000 TEU Reefer Container

 • TDW: 48.000
 • TEU: 4.009
 • GT: 34.100

5.500 TEU Reefer Container

 • TDW: 66.700
 • TEU: 5.466
 • GT: 59.900

7000 TEU Container - ECO Super Box

 • TDW: 83.500
 • TEU: 7.081
 • GT: 76.300

Wattenmeer Fähre Frisia III

Cutterdredger Pirat X